Μεταδιδάκτορας

ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Μεταδιδάκτορας

Επιβλέπων Καθηγητής

ΜΠΑΓΚΟΣ

Τίτλος Έρευνας

Μοντελοποίηση Δεικτών Γενετικής Προδιάθεσης και Υπολογισμός Προσαρμοσμένου Πολυγωνιδιακού Σκορ