Μεταδιδάκτορας

ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Μεταδιδάκτορας

Επιβλέπων Καθηγητής

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ-ΣΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Τίτλος Έρευνας

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ