Τσάμης Δημήτριος

Τσάμης Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας

Επιβλέπων καθηγητής

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τίτλος διατριβής

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ DATA ANALYTICS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ

Συμβουλευτική Επιτροπή

  • ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο