Χιοκτούρ Βασίλειος

Χιοκτούρ Βασίλειος

Υποψήφιος Διδάκτορας

Επιβλέπων καθηγητής

ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τίτλος διατριβής

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συμβουλευτική Επιτροπή

  • ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  • ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • ΣΚΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μαθήματα

  • Λογική Σχεδίαση (2ΚΠ04)
Μετάβαση στο περιεχόμενο