Ματθές Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτορας

Επιβλέπων καθηγητής

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τίτλος διατριβής

Μέθοδοι αποκοπής γραμμών και πολυγώνων ως επέκταση και ως πρακτική διδασκαλίας γλωσσών οπτικού προγραμματισμού

Μετάβαση στο περιεχόμενο