Μπαμπουκλής Φώτιος

Μπαμπουκλής Φώτιος

Υποψήφιος Διδάκτορας

Επιβλέπων καθηγητής

ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ

Τίτλος διατριβής

ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συμβουλευτική Επιτροπή

  • ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ
  • ΑΝΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
  • ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο