Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων Υγείας

Κωδικός
7ΕΒ08
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
7
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Εισαγωγή στη δομή και λειτουργία του εθνικού συστήματος υγείας. Διεθνή συστήματα υγείας. Σύγκριση συστημάτων υγείας. Το μέλλον του συστήματος υγείας. Ζητήματα διαχειριστικών αρμοδιοτήτων, παρεχόμενες υπηρεσίες, νομικό πλαίσιο, αξιολόγηση λειτουργίας συστήματος υγείας, πολιτική και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Οργάνωση Υπηρεσιών και Συστημάτων Υγείας, Τόμος I, Λυκούργος Λιαρόπουλος, ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ, 1η/2007, ΑΘΗΝΑ, 206
  • Μάνατζμεντ, PATRICK J. MONTANA, BRUCE H. CHARNOV, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 3η/2002, ΑΘΗΝΑ, 13524
Μετάβαση στο περιεχόμενο