Σιούλας Παναγιώτης Βλάσιος

Σιούλας Παναγιώτης Βλάσιος

Υποψήφιος Διδάκτορας

Επιβλέπων καθηγητής

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τίτλος διατριβής

ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΟΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συμβουλευτική Επιτροπή

  • ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο