Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα

Κωδικός
0ΕΜ10
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (ελεύθερο)
Εξάμηνο
Ελεύθερο
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
2
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Το μάθημα, εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν σε:

 • επιχειρηματικότητα και επιχείρηση
 • ανάλυση κοινωνικών αναγκών και τάσεων
 • διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών: η ανάγκη, το πρόβλημα, η λύση, η δημιουργία αξίας
 • μέθοδοι δημιουργικής σκέψης
 • ο ρόλος της καινοτομίας στην δημιουργία του επιχειρηματικού εγχειρήματος
 • άυλη βιομηχανική περιουσία
 • συλλογή πόρων
 • ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών,
 • ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών
 • επιχειρηματικά μοντέλα.

Μαθησιακοί Στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα του επιχειρείν και να αναπτύξουν αντίστοιχες ικανότητες δημιουργικότητας, επικοινωνίας και ηγεσίας. Αποτελεί τη βάση για να δομήσουν την ικανότητα  να εντοπίζουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στην καθημερινή ζωή, να εστιάζουν στις κοινωνικές ανάγκες και να δημιουργούν αξία με βάση τις γνώσεις τους και τη δημιουργική και κριτική ικανότητά τους.

Δίνεται έμφαση περισσότερο στις δυναμικές έννοιες της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, της ανάλυσης και προβληματικών καταστάσεων και τη σύνθεση λύσεων,  της επιχειρηματικότητας, παρά στη στενή διαχείριση επιχειρήσεων. Κρίσιμο στοιχείο αυτής της προσέγγισης είναι η κατανόηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας ως συλλογικές, αλληλεπιδραστικές, κοινωνικο-οικονομικές διαδικασίες. Ξεκινώντας από την ανάλυση της σύγχρονης πραγματικότητας αναπτύσσεται η ικανότητα διερεύνησης και σύνθεσης ριζοσπαστικών, ρεαλιστικών λύσεων σε σύγχρονα προβλήματα.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

 • Επιχειρηματικότητα, Έκδοση 2020 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94645251 Συγγραφείς: Neck Heidi, Neck Christopher, Murray Emma
 • Επιχειρηματικότητα και μικρές Επιχειρήσεις Έκδοση 2η, 2017 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59397350 Συγγραφείς: David Deakins, Mark Freel
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Υποδειγμάτων, Έκδοση 2017 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68373077 Συγγραφείς: Osterwalder Alexander, Pigneur Yves

Τρόπος Εξέτασης

Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση ολοκληρωμένης επιχειρηματικής ιδέας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο