Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Κωδικός
8ΕΠ12
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
8
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Προχωρημένες αρχιτεκτονικές υπολογιστών. Πρόβλεψη διακλάδωσης. Ταξινόμηση αρχιτεκτονικών. Διανυσματική επεξεργασία. Εκτός σειράς εκτέλεση. Επεξεργαστές πολλαπλών πυρήνων. Αρχιτεκτονική συστημάτων πολλαπλών επεξεργαστικών στοιχείων. Ιεραρχία μνήμης. Προγραμματισμός πολλαπλών νημάτων. Εξαρτήσεις. Μελέτη περίπτωσης: Μονάδα Επεξεργασίας Γραφικών Γενικού Σκοπού

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Κατανόηση της κατηγοριοποίησης των αρχιτεκτονικών υπολογιστών.
 • Εξοικείωση με την διανυσματική επεξεργασία.
 • Κατανόηση της πολυεπεξεργασίας.
 • Κατανόηση της χρησιμότητας της αποκλειστικής και της διαμοιραζόμενης μνήμης.
 • Εξοικείωση με την έννοια του νηματοειδή προγραμματισμού.
 • Εξοικείωση με την επίλυση προβλημάτων παραλληλισμού.
 • Εφαρμογή του νηματοειδή προγραμματισμού σε Μονάδα Επεξεργασίας Γραφικών Γενικού Σκοπού.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ, DAVID B. KIRK, WEN-MEI W. HWU, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 1η/2010, ΑΘΗΝΑ, 12279261
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, PETER S. PACHECO, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 1η/2015, ΑΘΗΝΑ, 50656351
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 1η/2012, ΑΘΗΝΑ, 12532275
 • Αρχιτεκτονική υπολογιστών και τεχνολογία παράλληλης επεξεργασίας τ.Α’, Μπεκάκος Μιχάλης Π., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, 1η/1994, ΑΘΗΝΑ, 22640
 • Αρχιτεκτονική υπολογιστών και τεχνολογία παράλληλης επεξεργασίας τ.Β’, Μπεκάκος Μιχάλης Π., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, 1η έκδ./1993, ΑΘΗΝΑ, 22641
 • Αρχιτεκτονική υπολογιστών και τεχνολογία παράλληλης επεξεργασίας τ.Γ’, Μπεκάκος Μιχάλης Π., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, 1η έκδ./1997, ΑΘΗΝΑ, 22642

Τρόπος Εξέτασης

 Τελική εξέταση θεωρίας 100%