Μάρτιος 20, 2020

Day

Ενημερώνονται οι φοιτητές πως από Δευτέρα 23/03 το σύνολο των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί με εκπαίδευση από απόσταση. Ισχύει το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στο site μας. Για την περίπτωση κατά την οποία κάποιο εργαστήριο (ή μέρος του) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, θα ενημερωθείτε καταλλήλως από τον εκάστοτε διδάσκοντα ή υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ...
Read More
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, μετά την αναστολή των εκπαιδευτικών διαδικασιών με φυσική παρουσία, ως μέτρο πρόληψης κατά της εξάπλωσης COVID-19, το ίδρυμά μας υιοθετεί θεσμικά και υποστηρίζει τεχνικά τη δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Στόχος όλων μας είναι να να προβούμε, στο πλαίσιο του εφικτού, σε όλες εκείνες τις ενέργειες...
Read More