13 Νοεμβρίου, 2022

Day

Το πρόγραμμα αφορά στην επανακατάρτιση ή αναβάθμιση των ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων ανέργων, με την παροχή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και την πιστοποίηση των αποκτωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι έχουν επιλεχθεί μέσω δημόσιας πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α. Το τμήμα μας διοργανώνει το...
Read More
Μετάβαση στο περιεχόμενο