Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης μέσω Μητρώου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Π.Θ. – “Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών Διαδικτύου”

Το πρόγραμμα αφορά στην επανακατάρτιση ή αναβάθμιση των ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων ανέργων, με την παροχή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και την πιστοποίηση των αποκτωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι έχουν επιλεχθεί μέσω δημόσιας πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α. Το τμήμα μας διοργανώνει το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών Διαδικτύου» διαρκείας 200 ωρών. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στην Αναλυτική Περιγραφή του προγράμματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο