Ανακοίνωση Προέδρου Τμήματος ΠΕΒ

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

μετά την αναστολή των εκπαιδευτικών διαδικασιών με φυσική παρουσία, ως μέτρο πρόληψης κατά της εξάπλωσης COVID-19, το ίδρυμά μας υιοθετεί θεσμικά και υποστηρίζει τεχνικά τη δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Στόχος όλων μας είναι να να προβούμε, στο πλαίσιο του εφικτού, σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να κατοχυρωθεί το τρέχον εαρινό εξάμηνο.

Επειδή το εγχείρημα σε αυτήν την κλίμακα υλοποιείται για πρώτη φορά, είναι πολύ πιθανό να συναντήσουμε όχι μόνο τεχνικές αλλά και εκπαιδευτικές δυσκολίες λόγω της απαιτούμενης προσαρμογής στο νέο μοντέλο διδασκαλίας.  Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός πως η συντριπτική πλειονότητα των διδασκόντων του ΤΠΕΒ έχει σημαντική εμπειρία σε χρήση εργαλείων αλλά και μεθόδων εκπαίδευσης από απόσταση.  Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, μη διστάζετε να αναφέρετε ό,τι είδους προβλήματα συναντήσετε στους διδάσκοντες και στο τεχνικό προσωπικό μας.

Έχετε ήδη ενημερωθεί από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης (αλλά και από ανακοίνωση του Τμήματος) σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από μέρους σας. Σύντομα, κάθε διδάσκοντας θα σας αποστείλει (μέσω του e-class) συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με κάθε μάθημα που θα αναλάβει να διδάξει (κωδικούς εισόδου στην «εικονική» τάξη, σύντομη ενημέρωση για το πώς θα διεξαχθεί η ύλη, οδηγίες για τυχόν εργαστηριακά μαθήματα, κ.α.). 

Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες Πρυτανικές Αρχές, και θα ενημερωθείτε το συντομότερο σχετικά με:

α) το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων που θα πραγματοποιηθούν  μέσω MS Teams (θα βασίζεται σε αυτό που ήδη ακολουθούσαμε πριν την απόφαση αναστολής), και

β) την ημέρα εκκίνησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Για το λόγο αυτό, σας παρακαλώ θερμά να παρακολουθείτε συστηματικά τις ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις μόνο από θεσμικά κανάλια επικοινωνίας του Τμήματος και Ιδρύματός μας (όπως π.χ. e-mail@uth, e-class, ανακοινώσεις στο web site του ΤΠΕΒ), αλλά και να ακολουθείτε τις συμβουλές και οδηγίες των διδασκόντων σας.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τους Διδάσκοντες, αλλά και το Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό για τις άμεσες και ουσιαστικές ενέργειές τους σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος κάτω από αυτές τις συνθήκες. Έχουμε όμως ένα εξαιρετικό έμψυχο υλικό, όλους εσάς, για το οποίο πιστεύουμε ότι αξίζει να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν  για να διασφαλίσουμε την συνέχεια των σπουδών του.

Εκ μέρους του Τμήματος, εύχομαι ολόψυχα σε εσάς και τους δικούς σας ανθρώπους υγεία, υπομονή και αισιοδοξία και να βρεθούμε το συντομότερο και πάλι όλοι μαζί στις αίθουσες διδασκαλίας και στους χώρους του Τμήματός μας.

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος,

Πρόεδρος ΤΠΕΒ ΠΘ