Εφαρμογή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο ΤΠΕΒ

Ενημερώνονται οι φοιτητές πως από Δευτέρα 23/03 το σύνολο των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί με εκπαίδευση από απόσταση. Ισχύει το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στο site μας.

Για την περίπτωση κατά την οποία κάποιο εργαστήριο (ή μέρος του) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, θα ενημερωθείτε καταλλήλως από τον εκάστοτε διδάσκοντα ή υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ του μαθήματος.


Συνεπώς, όπως έχετε ήδη ενημερωθεί από προηγούμενες ανακοινώσεις, χρειάζεται να:

– εγγραφείτε στο e-class

– ακολουθήσετε τις οδηγίες «MS Teams – Σύνδεση και Χρήση» –> https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi

– ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες του εκάστοτε διδάσκοντα