Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος στη λίστα Επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως

Στη λίστα των Επιστημόνων με την μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως η Δρ. Άρτεμις Γ. Χατζηγεωργίου, Καθηγήτρια του ΤΠΕΒ

https://recognition.webofscience.com/awards/highly-cited/2020/

Έντεκα Έλληνες πανεπιστημιακοί περιλαμβάνονται στη λίστα των 6.167 επιστημόνων από 60 χώρες με τη μεγαλύτερη επιρροή, όπως  προκύπτει από την απήχηση του έργου τους για την τελευταία 10ετία. Ο σχετικός κατάλογος με τίτλο «The Highly Cited Researchers» συντάσσεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Thomson Reuters στο πλαίσιο του project Clarivate Analytics και στηρίζεται στα δεδομένα της ερευνητικής βάσης δεδομένων Web of Science 9.000.000 ερευνητών, που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως.

Η Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Άρτεμις Χατζηγεωργίου βρίσκεται για 3η φορά στη λίστα με τους επιστήμονες με την μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως και είναι το μόνο ερευνητικό μέλος από την Ελλάδα που διακρίνεται στον τομέα Biology & Biochemistry, δείχνοντας το μεγάλο αντίκτυπο και την επιρροή της έρευνας στους αλγόριθμους ανάλυσης γενετικών δεδομένων τόσο στην μοριακή βιολογία όσο και στην εξατομικευμένη ιατρική.

Η έρευνά της πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Μοριακής και Υπολογιστικής Βιολογίας και Γενετικής του ΤΠΕΒ σε συνεργασία και με το Ινστιτούτο Παστέρ.