Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.

Οι εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων  του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, θα διεξαχθούν με ηλεκτρονική ψήφο μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα ΖΕΥΣ) στις 24/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ – 15:00΄.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους από 04/05/2022 έως και 14/05/2022 και ώρα 14.00΄.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο.

Συνημμένη και η Αίτηση Υποψηφιότητας.