ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 407/80

Γάλλος Παρίσης

Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ι, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΙΙ

Θεοδωροπούλου Μαργαρίτα

Βιοπληροφορική Ι, Βιοπληροφορική ΙΙ

Μπατσίλα Μαριάνθη

Αγγλικά Ι, Αγγλικά ΙΙ, Αγγλική Ορολογία στη Βιοϊατρική, Αγγλική Ορολογία στην Πληροφορική

Παπανάγνου Γεώργιος

Ανατομία και φυσιολογία, Ειδικά Θέματα Ανατομίας και Φυσιολογίας

Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη

frini@uth.gr

Γενική Παιδαγωγική, Διδακτική της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία της Επαίδευσης, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση