ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Γάλλος Παρίσης

Εντεταλμένος Διδασκαλίας

Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ι, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΙΙ

Θεοδωροπούλου Μαργαρίτα

Εντεταλμένη Διδασκαλίας

Βιοπληροφορική Ι, Βιοπληροφορική ΙΙ

Μπατσίλα Μαριάνθη

Εντεταλμένη Διδασκαλίας

Αγγλικά Ι, Αγγλικά ΙΙ, Αγγλική Ορολογία στη Βιοϊατρική, Αγγλική Ορολογία στην Πληροφορική

Παπανάγνου Γεώργιος

Εντεταλμένος Διδασκαλίας

Ανατομία και φυσιολογία, Ειδικά Θέματα Ανατομίας και Φυσιολογίας

Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη

Εντεταλμένη Διδασκαλίας
frini@uth.gr

Γενική Παιδαγωγική, Διδακτική της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία της Επαίδευσης, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση