ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Βλάχου Ελένη

Μεταδιδάκτορας
evlahou@gmail.com

Γεωργακόπουλος Σπυρίδων

Μεταδιδάκτορας
spirosgeorg@gmail.com

Γιαννούκος Γεώργιος

Μεταδιδάκτορας
g.giannoukos@gmail.com

Κόνιαρης Μάριος

Μεταδιδάκτορας
mkoniaris@uth.gr

Ντακόλια Χάρις

Μεταδιδάκτορας
charis.nt@gmail.com

Ραζής Γεράσιμος

Μεταδιδάκτορας