Διαμαντής Δημήτριος

Μεταδιδάκτορας

Επιβλέπων καθηγητής

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τίτλος διατριβής

Ευφυή Συστήματα και Υπηρεσίες για την Ανάλυση Σημάτων, Αναγνώριση Προτύπων και Εξαγωγή Συμπερασμάτων με προσεγγίσεις Βαθιάς Μάθησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο