Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Κωδικός
0ΕΠ04
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (ελεύθερο)
Εξάμηνο
Ελεύθερο
Περίοδος
EE
ECTS
Ώρες Θεωρίας
2
Ώρες Εργαστηρίου
2

Περιγραφή

Νέες Τεχνολογίες, που χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ενεργών παιδαγωγικών μεθόδων και τρόπων μάθησης, συμβάλουν σε μια διδασκαλία καλύτερης ποιότητας. Τρόπος κατασκευής και χρήσης κατάλληλα σχεδιασμένου διαδικτυακού χώρου ως εργαλείο υποστήριξης μαθημάτων, ασύγχρονου και σύγχρονου (HTML, Κειμενογράφος για την HTML, Επικεφαλίδα, τίτλος, σώμα, Μορφοποίηση κειμένου, Λίστες, Εικόνα, κείμενο και εικόνα, Σύνδεσμοι, Πίνακες). Κατασκευή video-διαλέξεων, χρήση διαδραστικών πινάκων. Κατασκευή φορμών αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. Χρήση πακέτων λογισμικού για προσομοιώσεις, εικονικά εργαστήρια, κατασκευή εκπαιδευτικών παρουσιάσεων.

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Οι διδασκόμενοι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις που θα αφορούν τη χρήση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική και στη μαθησιακή διαδικασία
  • Θα μπορούν να κατανοήσουν τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που προκύπτουν από την χρήση των ΤΠΕ
  • Θα δύνανται να υιοθετήσουν και να αξιολογήσουν τις ΤΠΕ με τον πλέον κατάλληλο τρόπο στη διδακτική διαδικασία

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Διδακτική και Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων STEM και ΤΠΕ, Ψυχάρης Σαράντος, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η/2017, 68374254
  • Νέες τεχνολογίες και επιστήμες της αγωγής, Ευγένιος Π. Αυγερινός, Γιώργος Κόκκινος, Γεώργιος Παπαντωνάκης, Αλιβίζος Σοφός (επιμέλεια), ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., 1η έκδ./2007, ΑΘΗΝΑ, 24195
  • "Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση", Κοτοπούλης Β.Θωμάς, ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ, 1η/2013, 41957094
  • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΜΑΡΚΟΥ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, 1η/2012, 22768232

Τρόπος Εξέτασης

 Στο τέλος του εξαμήνου αξιολόγηση με γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο

Υλικό

 Διαφάνειες σε κάθε μάθημα που παραδίδονται μέσω αλληλόδρασης

Μετάβαση στο περιεχόμενο