Αρχές Ηλεκτρονικής

Κωδικός
3ΚΠ03
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
3
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
6
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
2

Περιγραφή

Εξέλιξη ηλεκτρονικών διατάξεων. Μεθοδολογία κυκλωματικής ανάλυσης κατά Kirchhoff, Thevenin και Norton. Γραμμικό μονόπυλο και δίπυλο. Δομή ενεργειακών ζωνών και πυκνότητα ρεύματος εντός ημιαγωγού. Χαρακτηριστικές καμπύλες, λειτουργικό ισοδύναμο, ευθείες φόρτου, απόκριση μικρού σήματος και τεχνολογικές εφαρμογές της ημιαγωγικής διόδου επαφής p-n, της διπολικής κρυσταλλοτριόδου επαφής (BJT) και της κρυσταλλοτριόδου επίδρασης πεδίου (FET).

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Κατανόηση των βασικών δομικών ηλεκτρικών στοιχείων
  • Απόκτηση γνώσεων μεθοδολογιών κυκλωματικής ανάλυσης
  • Κατανόηση χρονικής και συχνοτικής απόκρισης βασικών κυκλωμάτων
  • Κατανόηση της δομής και λειτουργίας βασικών ενισχυτικών διατάξεων
  • Εξοικείωση με την πρακτική σχεδίαση και υλοποίηση βασικών αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Βασική Ηλεκτρονική, 4η Έκδοση, Malvino Albert Paul, "ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.", 4η εκδ./2006, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 18549034
  • Ηλεκτρονικά Ι, ΧΑΡΙΤΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΕΜΕΡΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ , 1η/2006, ΑΘΗΝΑ, 2139
  • Εισαγωγή στην ηλεκτρονική, Τόμπρας Γιώργος Σ., "ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ", 2η αναθεωρημένη έκδ./2006, ΑΘΗΝΑ, 12173

Τρόπος Εξέτασης

Tελική εξέταση θεωρίας 70% • Εργαστήριο 30%

Μετάβαση στο περιεχόμενο