Ασύρματα Επικοινωνιακά Συστήματα

Κωδικός
8ΕΠ16
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
8
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Ιστορική αναδρομή. Επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων. Αρχές κυψελωτών συστημάτων. Τεχνικές ασύρματης πολλαπλής προσπέλασης. Εκχώρηση καναλιών. Μεταπομπή. Παρεμβολές. Χωρητικότητα συστήματος. Έλεγχος ισχύος. Μοντέλα απωλειών. Σκίαση. Ισοζύγιο ισχύος. Διαλείψεις. Τεχνικές αντιμετώπισης διαλείψεων. Συστήματα κινητών επικοινωνιών (GSM, DECT, TETRA, UMTS). Εργαλεία προσομοίωσης.

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Εισαγωγή στη τεχνολογία των κινητών επικοινωνιών
  • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδίασης ασύρματων συστημάτων
  • Κατανόηση τρόπου διάδοσης ραδιοσημάτων
  • Περιγραφή λειτουργικών διαδικασιών
  • Περιγραφή προτύπων για ασύρματες επικοινωνίες

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών, Θεολόγου Μ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2η έκδ./2010, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 18548787
  • “Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών”, Κανάτας Αθανάσιος, Κωνσταντίνου Φίλιππος, Πάντος Γεώργιος, “Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ”, 2η/2013, ΑΘΗΝΑ, 33154041
  • Ασύρματες Επικοινωνίες, Δίκτυα και Συστήματα , Stallings W. – Beard C., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η/2016, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 50655989

Τρόπος Εξέτασης

• Εργασία Παρουσίαση 20% (προαιρετική) • Γραπτή Εξέταση 80% ή 100%

Μετάβαση στο περιεχόμενο