Βιοχημεία και Φυσιολογία

Κωδικός
1ΚΒ06
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
1
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
4
Ώρες Θεωρίας
3

Διδάσκουσα

Περιγραφή

Σύνταξη, ταξινόμηση και ονοματολογία των οργανικών ενώσεων. Είδη χημικών δεσμών. Διαμοριακές επιδράσεις. Ισομέρεια: συντακτική ισομέρεια, στερεοϊσομέρεια (οπτική ισομέρεια, διαστερεοϊσομέρεια). Γενικά για αρωματικές ενώσεις. Εισαγωγή στη Βιοχημεία – βασικές έννοιες (ρυθμιστικά διαλύματα), δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών (αμινοξέα, πεπτίδια, πρωτεΐνες), ενζυμα (δομή, μηχανισμοί δράσης, έλεγχος ενζυμικής δράσης, συνένζυμα), δομή και λειτουργία των νουκλεϊκών οξέων, δομή και λειτουργία των υδατανθράκων (μονοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, πολυσακχαρίτες), δομή και λειτουργία των λιπιδίων (λιπαρά οξέα, τριγλυκερίδια, φωσφολοπίδια, γλυκολιπίδια, λιποπρωτεΐνες, στερεοειδή). Εισαγωγή στις βιολογικές μεμβράνες (δομή – υποδοχείς). Μεταβολισμός βιομορίων (βασικές έννοιες, ΑΤΡ). Μεταβολισμός υδατανθράκων (γλυκόλυση, κύκλος κιτρικού οξέος, οξειδωτική φωσφορυλίωση, κύκλος φωσφοπεντοζών, γλυκονεογένεση). Μεταβολισμός λιπιδίων (β-οξείδωση, κετογένεση, βιοσύνθεση χοληστερόλης). Μεταβολισμός πρωτεϊνών (αποκαρβοξυλίωση, τρανσαμίνωση, κύκλος της ουρίας). Ορμόνες (δομή, μηχανισμός λειτουργίας, δράσεις).

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι στόχοι του μαθήματος είναι εξοικείωση των φοιτητών με:

  • τις βασικές βιοχημικές έννοιες βιοχημείας
  • εισαγωγή σε δομή-λειτουργία και χημικές ιδιότητες βιομορίων (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια και νουκλεϊκά οξεα)
  • η εισαγωγή στα ένζυμα και την ενζυμική κινητική.
  • στις συζευγμένες και ενζυμικά καταλυόμενες αντιδράσεις του ανθρώπινου οργανισμού που οδηγούν στην απαραίτητη για την επιβίωσή του παραγωγή ενέργειας, αναγωγικού δυναμικού και βιοσυνθετικών μορίων.
  • μελέτη της ρύθμισης των κύριων μεταβολικών οδών, και του πως αυτές αντικατοπτρίζουν το ισοζύγιο ενέργειας που χρειάζεται (ο άνθρωπος) και την κατάσταση της υγείας του.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, BERG J.M., TYMOCZKO J.L., STRYER LUBERT, ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 1η/2017, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 68370528
  • Βιοχημεία, P. KARLSON, "K. & Ν. ΛΙΤΣΑΣ Ο.Ε.", 14η έκδ./1998, ΑΘΗΝΑ, 25250

Τρόπος Εξέτασης

Γραπτή τελική εξέταση (100%) στο τέλος του εξαμηνου

– Επίλυση προβλημάτων με ανάλυση και υλοποίηση σχετικών μεθόδων

– Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

– Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας eclass

Υλικό

Διαλέξεις στην αίθουσα χρησιμοποιώντας πολυμεσικά εργαλεία (εικόνες βιντεο, live-stream διαλέξεις) Ασκήσεις εμπέδωσης κατά τη διάρκεια των διαλέξεων) Υλικό στο e-class (διαλέξεις power-point, προτεινόμενες ασκήσεις) Επιπρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

Μετάβαση στο περιεχόμενο