Εισαγωγή στην Πληροφορική

Κωδικός
1ΚΠ04
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
1
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
4
Ώρες Θεωρίας
2
Ώρες Εργαστηρίου
2

Περιγραφή

Λογισμικό και υλικό (υπολογιστές και αλγόριθμοι, αρογραμματισμός και γλώσσες προγραμματισμού, ιεραρχία λογισμικού – υλικού, σημασία αλγόριθμων). Σχεδίαση αλγορίθμων (Προγραμματισμός και γλώσσες προγραμματισμού, συντακτικό και σημασιολογία, σχεδίαση και ανάλυση αλγόριθμων, ακολουθία εντολών, επιλογή, επανάληψη, στοιχειοποίηση, αναδρομή, παραλληλία, δομές δεδομένων). Θεωρία αλγορίθμων (υπολογισιμότητα, πολυπλοκότητα, ορθότητα). Αρχιτεκτονική υπολογιστών (δυαδική λογική, εξαρτήματα, επικοινωνία), λογισμικό συστήματος (μεταφραστές, λειτουργικά συστήματα). Βάσεις δεδομένων (μοντέλα δεδομένων, σχεσιακό μοντέλο, σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων). Δίκτυα Υπολογιστών (χρησιμότητα δικτύων υπολογιστών, μεταγωγή πακέτων, αρχιτεκτονική δικτύων). Κοινωνικά θέματα (απασχόληση, ιδιωτική ζωή, ασφάλεια). Αριθμητικά συστήματα. Μετατροπή βάσης. Αριθμητικές πράξεις. Προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί. Πολυπλοκότητα αλγορίθμων. Υπολογισμός πολυπλοκότητας αλγορίθμων. Αλγόριθμοι αναζήτησης, ταξινόμησης και συγχώνευσης. Ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων. Οργάνωση αρχείων και μορφοποίηση αρχείου. Βασικές λειτουργίες για κείμενα. Βασικές λειτουργίες για πίνακες, σχήματα, εικόνες και εξισώσεις.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες γύρω από βασικά επιστημονικά αντικείμενα της Πληροφορικής.

Πιο συγκεκριμένα:

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να δώσει στους φοιτητές το απαραίτητο θεωρητικό αλλά και πρακτικό υπόβαθρο σε σχέση με βασικές θεματικές ενότητες (topics) της επιστήμης της Πληροφορικής. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν μέσα σε ένα εξάμηνο μία γκάμα βασικής γνώσης σε μαθήματα που θα διδαχθούν στα επόμενα έτη κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Εισαγωγή στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές, Μποζάνης Παναγιώτης Δ., "ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.", 1η/2016, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 50656007
  • Η Επιστήμη των Υπολογιστών μια ολοκληρωμένη παρουσίαση, J. GLENN BROOKSHEAR, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 10η/2009, ΑΘΗΝΑ, 13957
  • Εισαγωγή στη Σύγχρονη Επιστήμη των Υπολογιστών, Lister Andrew M., ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, 5η έκδ./2000, ΑΘΗΝΑ, 12171
  • Εισαγωγή στη Σύγχρονη Επιστήμη των Υπολογιστών, Lister Andrew M., ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, έκδοση 5η, 2000, Κωδικός στο ΕΥΔΟΞΟΣ: 12171.
Μετάβαση στο περιεχόμενο