Προχωρημένος Προγραμματισμός

Κωδικός
3ΚΠ07
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
3
Περίοδος
ΧΕ
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
1

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ UNIX, BRIAN W. KERNIGHAN, ROB PIKE, ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, 2η/2011, ΑΘΗΝΑ, 12530814
  • Unix για προγραμματιστές και χρήστες, Glass Graham,Albes King, "Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ", 3η/2005, ΑΘΗΝΑ, 12263
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ UNIX, MARC J. ROCHKIND, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2η/2007, ΑΘΗΝΑ, 13863
Μετάβαση στο περιεχόμενο