Τεχνολογία Ιατρικού Εξοπλισμού

Κωδικός
6ΕΠ09
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο
6
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
1

Περιγραφή

Αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ιατρικών συσκευών. Βασικές αρχές βιοϊατρικής ηλεκτρονικής και μετρήσεων με έμφαση στα λειτουργικά χαρακτηριστικά και την επιλογή μετατροπέων, οργάνων και συστημάτων για τη συλλογή και επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων. Διατάξεις καταγραφής βιοσημάτων (πίεσης, ροής, βιοηλεκτρικών δυναμικών, θερμοκρασίας, μετατόπισης) και ενισχυτές. Αισθητήρες και βιοαισθητήρες: χημικοί, ηλεκτροχημικοί, οπτικοί, πιεζοηλεκτρικοί. Δίκτυα βιοαισθητήρων και ιατρική παρακολούθηση. Βιοϋλικά και επιλογή βιοϋλικών. Εμφυτεύσιμες συσκευές. Τεχνητά όργανα. Όρια και κανονισμοί ασφαλείας ιατρικών συσκευών.

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Κατανόηση των βασικών αρχών σχεδίασης και ανάπτυξης ιατρικών συσκευών
  • Κατανόηση λειτουργίας διατάξεων καταγραφής και ενίσχυσης βιοσημάτων
  • Απόκτηση βασικών γνώσεων αρχών λειτουργίας αισθητήρων
  • Εξοικείωση με την πρακτική σχεδίαση βασικών ενισχυτικών διατάξεων βιοσημάτων και την επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Ιατρική Οργανολογία-Εφαρμογή και Σχεδιασμός, Clark John W. Jr., Neuman Michael R., Olson Walter H., Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, 1η έκδ./2004, ΑΘΗΝΑ, 16443
  • Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα, Κουτσούρης Διονύσης – Δημήτρης,Νικήτα Κωνσταντίνα Σ.,Παυλόπουλος Σωτήρης Α, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η έκδ./2005, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 18548991
  • Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου, 3η Εκδοση , Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 3η/2018, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 77106782

Τρόπος Εξέτασης

• Τελική εξέταση θεωρίας 70% • Εργαστήριο 30%

Μετάβαση στο περιεχόμενο