Παρουσίαση του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική στο Διαβαλκανικό Φόρουμ

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κέρδισε τις εντυπώσεις με την παρουσία του στο Διαβαλκανικό Forum που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) στη Θεσσαλονίκη. Παρουσιάστηκαν αποτελέσματα από σύγχρονα έργα αριστείας και καινοτομίας του Τμήματος, οι ισχυρές ερευνητικές προοπτικές και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά του, τόσο στο πεδίο της έρευνας, όσο και στο ευρύτερο πεδίο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο