ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Χ.Ε. 2022-2023

 Τμήματος, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πτυχιακών Εργασιών για ανάληψη πτυχιακής εργασίας, θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, την αίτηση – δήλωση θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών, από την Τρίτη20 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο