Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων Εκτός Ε.Ε.) Και Αποφοίτων Λυκείων Ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών Της Ε.Ε.

Είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος των κτιρίων του ΠΘ ώστε να επιστρέψουν σε αυτά τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας με ασφάλεια.

Για το λόγο αυτό δεν είναι ακόμη δυνατή η εγγραφή των φοιτητών που ανήκουν στις κατηγορίες  Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Να παρακολουθείτε αυτή την ανακοίνωση η οποία θα επικαιροποιείται καθώς και την ιστοσελίδα του Τμήματός σας για το πότε και πού θα γίνουν οι εγγραφές των παραπάνω κατηγοριών.

Να γνωρίζουν οι νέοι φοιτητές μας ότι το ΠΘ θα φροντίσει να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για να ολοκληρωθούν όλες οι εγγραφές.

https://www.uth.gr/news/eggrafes-allodapon-allogenon-apofoiton-lykeion-ektos-ee-kai-apofoiton-lykeion-i-antistoihon-sholeion

Μετάβαση στο περιεχόμενο