ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Εξέταση μαθήματος Βιολογία Ι (Θεωρία και Εργαστήριο)

Για την εξέταση του μαθήματος Βιολογία Ι έχει δημιουργηθεί στο MS-TEAMS ένας χώρος κοινός και για τη Θεωρία και το Εργαστήριο Βιολογίας Ι με 2 δωμάτια. Ο κωδικός για να μπείτε είναι κοινός και είναι ο ακόλουθος:

mo17duq

Μετάβαση στο περιεχόμενο