Ενημερωτική ημερίδα αναφορικά με το ερευνητικό έργο ParICT_CENG

O επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Κακαρούντας, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα παρουσιάσει αναλυτικά το αντικείμενο, τους στόχους και τα επιτεύγματα του έργου, καθώς και τις προοπτικές και εφαρμογές σε πλήθος επιστημονικών και επαγγελματικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής διακυβέρνησης στην Αυτοδιοίκηση. 

Στόχος της εν λόγω ημερίδας αποτελεί η ενημέρωση των ερευνητών αλλά και των επαγγελματιών και τοπικών φορέων σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου και τις ευκαιρίες (ερευνητικές / επιχειρηματικές / εκπαιδευτικές) στις οποίες αυτό οδηγεί. Οι ερευνητικές υποδομές που αναπτύχθηκαν έθεσαν τα θεμέλια για την ενίσχυση της Έρευνας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ προσδοκία είναι η ανάπτυξη νέων συνεργειών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επαγγελματικών φορέων, καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Παπασιοπούλου 2 – 4. τ. κ. 35 131 – Γαλανέϊκα, Λαμία) θα διεξαχθεί ημερίδα – ενημερωτική συνάντηση για την παρουσίαση της ολοκλήρωσης του έργου Περιφερειακής Αριστείας «ParICT_CENG: Βελτίωση ερευνητικών υποδομών ΤΠΕ στη Στερεά Ελλάδα για την επεξεργασία: μεγάλου όγκου δεδομένων από ροές αισθητήρων, πολυμέσων και πολύπλοκων μαθηματικών μοντέλων προσομοιώσεων».

Διαδικτυακή συμμετοχή μέσω MS Teams με τον υπερσύνδεσμο ΕΔΩ

Μετάβαση στο περιεχόμενο