ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική αποφάσισε την τήρηση του προγράμματος εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 και του τρόπου εξέτασης των μαθημάτων, όπως αυτό έχει ανακοινωθεί μέχρι και την Παρασκευή 23/2/2023. Για οποιοδήποτε μάθημα υπάρξει ανάγκη αναπλήρωσης της εξέτασης, αυτό θα προγραμματιστεί στην πρώτη διαθέσιμη χρονική περίοδο, συμπεριλαμβανομένων και των Σαββάτων. Για τη διευκόλυνση της εξεταστικής διαδικασίας θα αξιοποιηθούν επιπλέον οι ημέρες μέχρι και τη 1 Μαρτίου 2024, όπως προκύπτει από την αρ. 302/01-02-2024 συνεδρίασή της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι φοιτητές παρακαλούνται να ενημερώνονται για το πρόγραμμα εξετάσεων καθημερινά για τυχόν αλλαγές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο