ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Επισυνάπτεται νέο Πρόγραμμα εξετάσεων το οποίο ξεκινά από το Σάββατο 10/2. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Oι μεταβολές σε σχέση με το παλαιότερο πρόγραμμα σηματοδοτούνται με κίτρινο χρώμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο