ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε.Ε. 2023_2024

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πτυχιακών Εργασιών για ανάληψη πτυχιακής εργασίας, θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, την αίτησηδήλωση θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών, από την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 μέχρι και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο