Πρακτική Άσκηση – Ανάρτηση Οριστικών Αποτελεσμάτων

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική  υπ’ αριθμ. 310-22/04/2024, παραμένει ως έχει.

Το πρακτικό των αποτελεσμάτων θα το βρείτε παρακάτω.

Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες , η προθεσμία υποβολής στη διεύθυνση https://pa-infosys.uth.gr από το «Δελτίο Πρακτικής Άσκησης» της 1) «Εγγραφής» (ΣΤΑΔΙΟ 3) και  της 2) ανάρτησης των δικαιολογητικών (ΣΤΑΔΙΟ 4), ορίζεται από σήμερα 29 Απριλίου (15:00) έως Δευτέρα 13 Μαΐου (23:59)

Σημείωση: Όσοι ολοκληρώνουν τα πρώτα Στάδια ( 3+4) προχωρούν  εάν είναι έτοιμοι αυτόματα στα επόμενα Στάδια.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 3) «Καρτέλας Πρακτικής» :  συμπλήρωση στοιχείων φορέα και τον κωδικό θέσης από τον ΆΤΛΑ (ΣΤΑΔΙΟ 6), είναι η Δευτέρα  20 Μαΐου (23:59)

Οι «Εγγραφές» και οι «Καρτέλες Πρακτικής Άσκησης» θα υποβληθούν μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου ΠΑ στην διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr. Η σύνδεση σας θα υλοποιηθεί με τον προσωπικό Λογαριασμό Π.Θ., εφόσον συνδεθείτε απομακρυσμένα μέσω του VPN του ΠΘ, ή από Η/Υ εντός του δικτύου του Ιδρύματος.Συμβουλευτείτε το pdf αρχείο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Μετά την συμπλήρωση της «Καρτέλας Πρακτικής», οι φοιτητές , σε δεύτερο χρόνο,  θα λάβουν  στο πανεπιστημιακό τους email την ειδική σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση μαζί με οδηγίες.
Οι φοιτητές-τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το email τους, καθώς και  τις ανακοινώσεις ανά Τμήμα στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (pa.uth,gr) .

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία (https://dib.uth.gr/?p=15604) , όπως παρουσιάστηκε στην ενημέρωση στο Τμήμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο