ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Το Εργαστήριο καλύπτει κυρίως τις εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος σε γνωστικά αντικείμενα όπως συλλογή και σχηματισμός Ιατρικής εικόνας από διάφορα απεικονιστικά συστήματα, Επεξεργασία και ανάλυση Βιο−σημάτων και Βιο−εικόνων, Ανάπτυξη υπολογιστικών αλγορίθμων για την ποσοτικοποίηση και την εξατομίκευση της ιατρικής και την υποστήριξη της διάγνωσης και της θεραπείας.

 

Στο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης, με Διευθυντή Εργαστηρίου τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτριο Ιακωβίδη, ανήκουν οι κάτωθι:

  • Mέλη Δ.Ε.Π.: Δ. Ιακωβίδης, K. Δελήμπασης, Β. Δρακόπουλος, Μ. Σαβελώνας, Π. Βαρθολομαίος
  • Μέλη Ε.Δ.Ι.Π: Π. Βέννου
  • Μέλη Ε.Τ.Ε.Π: Π. Καραγεώργος
  • Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές: Δ. Διαμαντής, Π. Καλοζούμης ,Μ. Βασιλακάκης, A. Στασινάκης
  • Υπ. Διδάκτορες: Γ. Δήμας, Δ. Κούτσιου, Π. Γατούλα, Γ. Σοβατζίδη, Ε. Χωλοπούλου, Κ. Κότταρη, Μ. Τζινάβα, Μ. Μπαλταδούρου, Ν. Τεγούση, Δ. Ματθές, Π. Σιούλας, Ν. Νταούλας
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των ερευνητικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στο εργαστήριο:
 
 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο