ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Δικτύων και Ενοποιημένων Υπηρεσιών δραστηριοποιείται ερευνητικά στα γνωστικά αντικείμενα των Ενσύρματων και Ασύρματων Επικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, της Ασφάλειας Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστημάτων, της Διαδικτυακής κίνησης και Υπηρεσιών Διαδικτύου, των Εφαρμογών Διαδικτύου και Ιστού (Web2.0, Web3.0), των Κατανεμημένων Συστημάτων Επικοινωνιών, των Πολυμέσων, του Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, των Διαδικτυακών Εφαρμογών και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Online Social Media), των Εφαρμογών Ανάλυσης Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (Big Data Analytics) και των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (Linked Data). Το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου βρίσκεται στην αιχμή της έρευνας και ανάπτυξης με πλήθος πιθανών εφαρμογών σε κάθε τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Στο Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Δικτύων, και Ενοποιημένων Υπηρεσιών με Διευθυντή Εργαστηρίου τον Αναπληρωτή Καθηγητή Χαρίλαο Σανδαλίδη, ανήκουν οι κάτωθι:

  • Mέλη Δ.Ε.Π.: Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Χαρίλαος Σανδαλίδης
  • Μέλη Ε.Δ.Ι.Π: Αλέξανδρος Βάβουλας, Νικόλαος Βαϊόπουλος
  • Μέλη Ε.Τ.Ε.Π: Δέσποινα Μπιλάλη
  • Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές: Μάριος Κόνιαρης, Γεράσιμος Ραζής

Υπ. Διδάκτορες: Γεώργιος Ζάχος, Δημήτριος Νέγκας, Τριαντάφυλλος Πετρινός, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Χρυσοβαλάντω  Χριστοπούλου.

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:

  • Την διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου και τη δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Η διεξαγωγή της έρευνας θα βασίζεται στην εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, καθώς και μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.
  • Την προσέλκυση πόρων στο πλαίσιο εκτέλεσης ερευνητικών έργων και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ενδεικτικά, αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να αφορούν στην πιστοποίηση, εκπόνηση μελετών και υλοποίηση σε ζητήματα Ενσύρματων και Ασύρματων Επικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, Πληροφοριακών Συστημάτων στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό, Κατανεμημένων Συστημάτων Επικοινωνιών, Διαδικτυακών Εφαρμογών και Κοινωνικών Δικτύων, Εφαρμογών Ανάλυσης Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας, Διασυνδεδεμένων Υπολογιστικών Συστημάτων και Δεδομένων.
  • Την προσέλκυση υψηλού επιπέδου προπτυχικακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Την ενεργή συμμετοχή σε διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Παρουσίαση Εργαστηρίου

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο