Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων

Κωδικός
0ΕΜ11
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Επιλογής (ελεύθερο)
Εξάμηνο
Ελεύθερο
Περίοδος
EE
ECTS
2
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
-

Περιγραφή

Το μάθημα εστιάζει στις παρακάτω ενότητες:

 • Επιχειρηματικό σχέδιο: τι είναι και γιατί το χρειάζομαι
 • Η συγκεκριμενοποίηση και παρουσίαση της επιχειρηματικής ιδέας
 • Τεχνολογία, Τεχνογνωσία
 • Ανάλυση και έρευνα αγοράς – Σχεδιασμός Marketing, Διανομή – Πωλήσεις – Τιμολόγηση και πίστωση, Διαχείριση Επωνυμίας (brand names, trademarks)
 • Επιχειρηματικά μοντέλα
 • Η τέχνη της διαπραγμάτευσης.
 • Λήψη αποφάσεων
 • Χρηματοδότηση και Οικονομική διαχείριση: χρηματοδότηση, κεφάλαιο κίνησης, αυξήσεις κεφαλαίου, παραχώρηση μετοχικού μεριδίου, παρακολούθηση επιδόσεων, Αξιολόγηση και προγραμματισμός επενδύσεων – προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση για την εκκίνηση νέων επιχειρήσεων
 • Τύποι επιχειρήσεων, στοιχειώδης εταιρική νομοθεσία
 • Πιθανές παγίδες και υλοποίηση: τι κάνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο επιτυχημένο
 • Διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Επιχειρηματικές συνεργασίες

Μαθησιακοί Στόχοι

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και ικανότητες για την αποτελεσματική σύνθεση και αξιολόγηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, για την πραγματοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας.

Σκοπός είναι να μπορέσουν οι φοιτητές να αξιοποιήσουν τη γνώση που θα αποκομίσουν από το πρώτο μάθημα (Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα ή συναφής τίτλος) και να τη συμπληρώσουν εστιάζοντας σε συγκεκριμένα πεδία – όπως το μάρκετινγκ, ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός κοκ –  ώστε να είναι σε θέση, να εκπονήσουν ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο και να το παρουσιάσουν σε ενδιαφερόμενους.

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

 • Επιχειρηματικότητα με Αρχές Έκδοση 1η ελληνική/2021 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 102124093 Συγγραφείς: Bill Aulet
 • Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων Έκδοση 1η Ελληνική-9η Αμερικανική Έκδοση/2015 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41955510 Συγγραφείς: Spinelli Stephen, Adams Rob, Παπαδάκης Βασίλειος
 • LEAN STARTUP, Έκδοση 2013 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 42030444 Συγγραφείς: ERIC RIES

Τρόπος Εξέτασης

Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο