ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος που γίνεται κάθε χρόνο, καθώς και την εξωτερική αξιολόγηση ή πιστοποίηση από εμπειρογνώμονες της ΑΔΙΠ. Περισσότερες πληροφορίες εδώ (https://www.adip.gr/)

Περιγραφή και Ανάλυση Διαδικασιών ΟΜΕΑ

Περιγραφή και Ανάλυση Διαδικασιών Τμήματος/Γραμματείας

Εσωτερική αξιολόγηση

Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών ετών 2011-2012 έως 2017-2018 και η έκθεση αυτοαξιολόγησης Π.Θ 2010-2014. Τα συνοπτικά αποτέλεσματα των εκθέσεων μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ:

 

 

Εξωτερική αξιολόγηση

Η τελική Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του τμήματος.

 

Διασφάλιση ποιότητας σπουδών και λειτουργιών

Για τον οδηγό διασφάλισης ποιότητας σπουδών και λειτουργιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πιέστε εδώ

Πληροφορίες για τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα βρείτε στο σύνδεσμο 

Για να κατεβάσετε το έγγραφο Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική πατήστε εδώ