ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Τίτλος Μελέτη και διάγνωση παθολογικών καταστάσεων του γαστρεντερικού συστήματος με τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δημήτρης Ιακωβίδης
Φορέας Χρηματοδότησης Δωρεά «Κλέαρχος Κουλαουζίδης»
Προϋπολογισμός 30.000 €
Διάρκεια 12/2015 – 12/2019
   
Τίτλος ΕΝΟΡΑΣΗ: Ευφυές οπτικοακουστικό σύστημα ενίσχυσης της εμπειρίας και της προσβασιμότητας στον πολιτισμό
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δημήτρης Ιακωβίδης
Φορέας Χρηματοδότησης Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-02070)
Προϋπολογισμός 1.000.000 €
Διάρκεια 07/2018 – 07/2021
   
Τίτλος CAPSULE-AI3D: Βελτιωμένος εντοπισμός παθολογιών σε εικόνες ασύρματης ενδοσκοπικής κάψουλας μέσω τεχνητής νοημοσύνης και 3Δ ανακατασκευής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δημήτρης Ιακωβίδης
Φορέας Χρηματοδότησης Η Επιτροπή Ερευνών της Νορβηγίας
Προϋπολογισμός 1.500.000 €
Διάρκεια 09/2019 – 12/2023
Τίτλος GeoMake-It: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ανάπτυξης και Διεξαγωγής Γεω-Παιχνιδιών
Επιστημονικός Υπεύθυνος Αθανάσιος Λουκόπουλος
Φορέας Χρηματοδότησης Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-05529)
Προϋπολογισμός 262.858,46 €
Τίτλος Εξόρυξη Γνώσης Από Βιολογικούς Γράφους Μεγάλου Όγκου Για Την Αποσαφήνιση Των Μηχανισμών Πολύπλοκων Ασθενειών
Επιστημονικός Υπεύθυνος Πλαγιανάκος Βασίλειος
Φορέας Χρηματοδότησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Ανάπτυξη Ανθρωπίνου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ένωσης.
Προϋπολογισμός 62.650€
Διάρκεια 01/05/2018 – 31/01/2020
   
Τίτλος Clustering Big Data (Ομαδοποίηση δεδομένων Μεγάλου Όγκου)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τασουλής Σωτήριος
Φορέας Χρηματοδότησης ΓΓΕΤ-ΕΛΙΔΕΚ: 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ: Για Την Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/Τριων
Προϋπολογισμός 198.002,02€
Διάρκεια 21/3/2019 – 21/3/2022
   
ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
   
Τίτλος Κατασκευή πληροφοριακού συστήματος καταγραφής ασθενών
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παντελής Μπάγκος
Φορέας Χρηματοδότησης Ιδιωτικός φορέας (δωρεά)
Προϋπολογισμός 11.250 €
Διάρκεια 8/2015-7/2016
   
Τίτλος Ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές: μία σύνθεση της επιδημιολογίας με τη βιοπληροφορική, με εφαρμογές στις πολυπαραγοντικές ασθένειες
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παντελής Μπάγκος
Φορέας Χρηματοδότησης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ (ΓΓΕΤ)
Προϋπολογισμός 180.000 €
Διάρκεια 2/2014-10/2015
   
Τίτλος Σύγχρονες μέθοδοι βιοπληροφορικής για τη μελέτη της δράσης των μεμβρανικών υποδοχέων και της εμπλοκής τους σε παθολογικές καταστάσεις
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παντελής Μπάγκος
Φορέας Χρηματοδότησης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009 (ΓΓΕΤ)
Προϋπολογισμός 67.300 €
Διάρκεια 3/2012-2/2015
   
Τίτλος GENCENG: Development of a Geo-ENvironmental information system for the region of CENtral Greece
Επιστημονικός Υπεύθυνος Θανάσης Λουκόπουλος
Φορέας Χρηματοδότησης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 (ΓΓΕΤ)
Προϋπολογισμός 125.000 €
Διάρκεια 2013-2015
   
Τίτλος Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας για Εξατομικευμένη Ιατρική με τη Χρήση Υπολογιστικού Νέφους (PINCLOUD)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Βασίλης Πλαγιανάκος
Φορέας Χρηματοδότησης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 (ΓΓΕΤ)
Προϋπολογισμός 192.400 €
Διάρκεια 2013-2015
   
Τίτλος Εξόρυξη Γνώσης από Μεγάλης Διάστασης Ταχείς Ροές Δεδομένων
Επιστημονικός Υπεύθυνος Βασίλης Πλαγιανάκος
Φορέας Χρηματοδότησης Ηράκλειτος ΙΙ
Προϋπολογισμός 45.000 €
Διάρκεια 2011-2015
   
Τίτλος Πολυδιάστατη έρευνα στη συναισθηματική υπολογιστική για την αναγνώριση καταστάσεων φυσιολογίας και βιολογικών δραστηριοτήτων σε βοηθητικά περιβάλλοντα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Χάρης Σανδαλίδης
Φορέας Χρηματοδότησης Θαλής (ΓΓΕΤ)
Προϋπολογισμός 540.000 €
Διάρκεια 09/2012 – 11/2015
   
Τίτλος Ανάπτυξη και Διάθεση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα (Hellenic Academic Opencourses) – Δράση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας
Επιστημονικός Υπεύθυνος Γιάννης Αναγνωστόπουλος
Φορέας Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013
Προϋπολογισμός 100.000 €
Διάρκεια 02/2012 – 06/2013
   
Τίτλος Γενετική Επιδημιολογία του Μεταβολικού Συνδρόμου: Εντοπισμός γονιδίων που συμβάλλουν στην προδιάθεση για Υπέρταση, Σακχαρώδη Διαβήτη, Υπερλιπιδαιμία και Παχυσαρκία
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παντελής Μπάγκος
Φορέας Χρηματοδότησης Υπουργείο Υγείας
Προϋπολογισμός 9.000 €
Διάρκεια 10/2009 – 10/2010
   
Τίτλος Αλγόριθμοι ομαδοποίησης και οπτικοποίησης στη βιολογία συστημάτων
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παντελής Μπάγκος
Φορέας Χρηματοδότησης ΙΚΥ(μεταδιδακτορική έρευνα)
Προϋπολογισμός 7.200 €
Διάρκεια 10/2009 – 10/2010