Τασουλής Σωτήριος

Επίκουρος Καθηγητής

Εξόρυξη Δεδομένων, Δεδομένα Μεγάλου Όγκου

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μηχανική Μάθηση, Εξόρυξη Δεδομένων, Εφαρμογές σε Δεδομένα Μεγάλου Όγκου

Βιογραφικό

Ο Σωτήρης Τασουλής έλαβε το δίπλωμα του στα Μαθηματικά το 2006 και το Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στα Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων το 2009 από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το 2013 έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λαμία. Την ίδια χρονιά, ξεκίνησε τη μεταδιδακτορική του έρευνα στο ερευνητικό ινστιτούτο «Helsinki Institute for Information Technology (HIIT)» και στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι της Φινλανδίας, στο πεδίο της Ανακάλυψης Γνώσης σε Μεγάλο Όγκο Δεδομένων (Knowledge Discovery in Big Data). Στη συνέχεια, το Σεπτέμβριο του 2015 ανέλαβε χρέη διδάσκοντα, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του «Liverpool John Moores University» στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2017 εργάστηκε ως Έμπειρος Μετα-διδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας όπου και ανέλαβε της θέση Επίκουρου Καθηγητή τον Ιούνιο του 2019. Η έρευνά του επικεντρώνεται στην ανάπτυξη στατιστικών προσεγγίσεων ικανών να αντιμετωπίσουν κύριες προκλήσεις που εμπίπτουν στην Ανάλυση Δεδομένων, και ειδικά στα Μεγάλου Όγκου Δεδομένα. Παράλληλα, διδάσκει τα μαθήματα της Εξόρυξης Δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχει διοργανώσει αρκετά συνέδρια σχετικά με τα Μεγάλου Όγκου Δεδομένα. Έχει λάβει πλήθος βραβείων και χρηματοδοτήσεις για την έρευνά του. Τέλος, η έρευνά του έχει βρει εφαρμογή στη βιομηχανία, μέσω συστημάτων Μηχανικής Μάθησης.

Εκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

Μαθήματα

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Nicos G. Pavlidis, David P. Hofmeyr, Sotiris K. Tasoulis, "Minimum Density Hyperplanes", Journal of Machine Learning Research 17(156):1−33, 2016.
  • L. Wang, S. Tasoulis, T. Roos and J. Kangasharju, “Kvasir: Seamless Integration of Latent Semantic Analysis-Based Content Provision into Web Browsing,” 24th International World Wide Web Conference (WWW), 2015.
  • S. Tasoulis, L. Cheng, N Valimaki, N.J Croucher, S.R Harris, W.P Hanage, T. Roos, J. Corander, "Random projection based clustering for population genomics". 2014 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), Oct. 27-30 2014, pp. 675 - 682, Washington, DC.
  • S. Tasoulis, D. Tasoulis, and V. Plagianakos. "Random direction divisive clustering". Pattern Recognition Letters, 34(2):131 – 139, 2013.
  • S. Tasoulis, D. Tasoulis, and V. Plagianakos. "Enhancing principal direction divisive clustering". Pattern Recognition, 43(10):3391–3411, 2010.
  • S. Tasoulis and D. Tasoulis. "Improving principal direction divisive clustering". 14th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2008), Workshop on Data Mining using Matrices and Tensors, Las Vegas, USA, 2008.