Βαθμίδα: Καθηγητής
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο
Βασίλης Πλαγιανάκος Καθηγητής Υπολογιστική Νοημοσύνη
Παντελής Μπάγκος Καθηγητής Βιοπληροφορική και Βιοστατιστική
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο
Δημήτριος Ιακωβίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ιωάννης Αναγνωστόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Μαρία Αδάμ Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Θεωρία Πινάκων
Κωνσταντίνος Δελήμπασης Αναπληρωτής Καθηγητής Ανάλυση Εικόνας στην Ιατρική Πληροφορική
Ευριπίδης Μάρκου Αναπληρωτής Καθηγητής Αλγοριθμική θεωρία κατανεμημένων υπολογισμών
Χάρης Σανδαλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Ασύρματα οπτικά δίκτυα ευρείας ζώνης
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο
Γεώργιος Γκούτος Επίκουρος Καθηγητής Βιοπληροφορική
Βασίλειος Δρακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γραφικά - Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή
Αθανάσιος Κακαρούντας Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Θανάσης Λουκόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Λογισμικό για συστήματα υψηλών επιδόσεων
Ιωάννης Τριανταφύλλου Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική
Γεωργία Μπράλιου Επίκουρος Καθηγητής Μοριακή Βιολογία και Γενετική Επιδημιολογία
Θεόδωρος Τζουραμάνης Επίκουρος Καθηγητής Βάσεις Δεδομένων-Διαχείριση Πληροφορίας