ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στο Τμήμα Πληροφορικής με Eφαρμογές στη Βιοϊατρική λειτουργούν τέσσερα θεσμοθετημένα εργαστήρια με αριθμό ΦΕΚ 1269/τ. Β΄/2015

  1. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης
  2. Εργαστήριο Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΕΥΣ)
  3. Εργαστήριο Μοριακής και Υπολογιστικής Βιολογίας και Γενετικής (ΕΜΥΒΓ)  
  4. Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Δικτύων και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών