1
Όνομα Κωδικός Διδάσκων
English I 1ΞΓ01 Anna Mouti
Biochemistry 1ΚB06 Braliou Georgia
Linear Algebra 1ΚΠ02 Aretaki Aikaterini
Introduction to Informatics 1ΚΒ04 Ioannis Anagnostopoulos
Introduction to Programming 1ΚΠ03 Tasoulis Sotirios
Calculus I 1ΚΠ01 Maria Adam
Physics 1ΚΠ05 Alexandros Vavoulas
2
Όνομα Κωδικός Διδάσκων
English ΙΙ 2ΞΓ01 Batsila Marianthi
Object Oriented Programming 2ΚΠ03 Dimitrios Iakovidis
Biology Ι 2ΚΒ05 Braliou Georgia
Discrete Mathematics 2CI02 Vasileios Drakopoulos
Introduction to Biomedical Technology 2ΚΒ06 Konstantinos Delimpasis
Digital Design 2ΚΠ04 Athanasios Kakarountas
Calculus II 2ΚΠ01 Maria Adam
3
Όνομα Κωδικός Διδάσκων
English III 3ΞΓ01 Batsila Marianthi
Electronics Principles 3ΚΠ03 Nikolaos Vaiopoulos
Computer Architecture 3ΚΠ04 Athanasios Kakarountas
Biology II 3ΚΒ05 Kontou Panagiota
Probability and Elementary Statistics 3ΚΠ02 Ioannis Triantafyllou
Advanced Programming 3ΚΠ07 Thanasis Loukopoulos
4
Όνομα Κωδικός Διδάσκων
English IV 4ΞΓ01 Batsila Marianthi
Biostatistics 4KB06 Ioannis Triantafyllou
Computer Networks 4ΚΠ01 Ioannis Anagnostopoulos
Data Structures 4ΚΠ02 Evripides Markou
Operating Systems 4ΚΠ03 Thanasis Loukopoulos
Signals and Systems 4ΚΠ04 Konstantinos Delimpasis
5
Όνομα Κωδικός Διδάσκων
Anatomy and Physiology 5ΕΒ11 Papanagnou Georgios
Numerical Analysis 5ΕΠ10 Vassilis Plagianakos
Databases 5ΚΠ01 Thanasis Loukopoulos
Bioinformatics I 5KB04 Pantelis Bagos
Introduction to Telecommunications 5ΚΠ02 Harilaos Sandalidis
Theory of Computation 5ΕΠ08 Evripides Markou
Microprocessors 5ΕΠ09 Athanasios Kakarountas
Information Theory and Coding 5ΕΠ03 Harilaos Sandalidis
Internet Application Technologies 5ΚΠ06 Ioannis Anagnostopoulos
Digital Biosignal Processing 5EΒ03 Dimitrios Iakovidis
6
Όνομα Κωδικός Διδάσκων
Algorithms and Complexity 6ΕΠ05 Evripides Markou
Pattern Recognition 6ΕΠ02 Vassilis Plagianakos
Biomedical Image Analysis 6ΚΒ06 Dimitrios Iakovidis
System Analysis 6ΕΠ06 Tzouramanis Theodoros
Bioinformatics II 6ΕΒ05 Pantelis Bagos
Computer Graphics 6ΚΠ07 Vasileios Drakopoulos
Anatomy and Physiology II 6ΕΒ10 Papanagnou Georgios
Embedded Systems for Biomedicine 6ΕΠ08 Athanasios Kakarountas
Applied Mathematics 6ΕΠ03 Aretaki Aikaterini
Technology of Medical Equipment 6ΕΠ09 Nikolaos Vaiopoulos
Digital Communications 6ΕΠ07 Alexandros Vavoulas
7
Όνομα Κωδικός Διδάσκων
Human Computer Interaction 7ΕΠ04 Vasileios Drakopoulos
Systems Biology 7ΕΒ17
Genetics of Inherited Diseases - Population Genetics 7ΕΒ09 Braliou Georgia
Special Topics in Computational Biology 7ΕΒ15 Kontou Panagiota
Graph Theory 7ΕΠ02 Evripides Markou
Cryptography 7ΕΠ11 Georgios Spathoulas
Fractal and computational geometry 7ΕΠ12 Vasileios Drakopoulos
Health care Systems Management and Administration 7ΕΒ08
Medical Information Systems I 7ΕΒ18 Gallos Parisis
Statistical Quality Control and Systems Reliability 7ΕΠ14 Ioannis Triantafyllou
Medical Imaging Systems 7ΕΒ13 Konstantinos Delimpasis
Medical Decision Support Systems 7EB05 Dimitrios Iakovidis
Computational Intelligence 7ΕΠ01 Tasoulis Sotirios
Software Engineering 7ΕΠ16
Telemedicine 7ΕΒ19
Computer Vision 7ΕΠ10 Konstantinos Delimpasis
8
Όνομα Κωδικός Διδάσκων
Operational Research 8ΕΠ02
Wireless Communication Systems 8ΕΠ16 Harilaos Sandalidis
Computer Systems Security 8ΕΠ14 Georgios Spathoulas
Linked Computing and Data Systems 8ΚΠ02 Ioannis Anagnostopoulos
Computer Architecture Advanced Topics 8ΕΠ12 Athanasios Kakarountas
Special Topics on Bioethics & Research Methodology 8ΕB08
Special Topics in Bioinformatics 8ΕΒ10 Kontou Panagiota
Special Topics in Biostatistics 8ΕΒ15
Special Topics in Molecular Biology and Genetics 8ΕΒ09 Braliou Georgia
Data Mining & Knowledge Discovery 8ΕΠ01 Vassilis Plagianakos , Tasoulis Sotirios
Theory of Programming Languages 8ΕΠ13
Simulation of Biological Systems 8ΕB07 Ioannis Triantafyllou
Health Economics 8ΕB06
Medical Information Systems II 8ΕΒ19 Gallos Parisis
Automatic Control Systems and Applications in Biomedicine 8ΕΒ11 Harilaos Sandalidis
11
Όνομα Κωδικός Διδάσκων
General Pedagogy 0ΕΠ02 Paraskevopoulou-Kollia Efrosyni-Alkisti
Cognitive Neuropsychology and Educational Practice ΕΥ573
Teaching methods in informatics 0ΕΠ07 Paraskevopoulou-Kollia Efrosyni-Alkisti
Introduction to Neuropsychology ΕΥ571
Neuropsychology of Learning Disabilities: cause and interventions within the classroom ΕΥ673
Educational Assessment 0ΕΠ05
Neuropsycology of Learning and human development ΕΥ672
Business and Innovation 0EM05
Sociology of Education 0ΕΠ01 Paraskevopoulou-Kollia Efrosyni-Alkisti
Practical Exercise 0ΕΜ09
Internship - Teaching Modules Informatics in Secondary Education ΕΥ871
Internship - Teaching Modules Informatics in Primary Education ΕΥ771
ICT in Education 0ΕΠ04 Paraskevopoulou-Kollia Efrosyni-Alkisti