Βαθμίδα: Professor
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο
Vassilis Plagianakos Professor Computational Intelligence
Pantelis Bagos Professor Bioinformatics and Biostatistics
Βαθμίδα: Associate Professor
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο
Dimitrios Iakovidis Associate Professor Digital Signal Processing
Ioannis Anagnostopoulos Associate Professor Technology and Internet applications
Maria Adam Associate Professor Applied mathematics and matrix theory
Βαθμίδα: Assistant Professor
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο
Evripides Markou Assistant Professor Algorithmic theory of distributed computations
Harilaos Sandalidis Assistant Professor Wireless broadband optical networks
Konstantinos Delimpasis Assistant Professor Medical informatics
Georgios Goutos Assistant Professor Bioinformatics
Vasileios Drakopoulos Assistant Professor Computer Graphics & Human-Computer Interaction
Athanasios Kakarountas Assistant Professor Computer Architecture
Thanasis Loukopoulos Assistant Professor Software for high-performance systems
Ioannis Triantafyllou Assistant Professor Applied Probability and Statistics
Βαθμίδα: Assistant Professor
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο
Georgia Braliou Assistant Professor Molecular Biology and Genetic Epidemiology