Δομές Δεδομένων

Κωδικός
4ΚΠ02
Επίπεδο
Προπτυχιακό
Είδος
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο
4
Περίοδος
EE
ECTS
5
Ώρες Θεωρίας
3
Ώρες Εργαστηρίου
1

Περιγραφή

Βασικές έννοιες στην ανάλυση αλγορίθμων. Αφηρημένοι τύποι δεδομένων. Πίνακες, λίστες, στοίβες, ουρές, σωροί. Αλγόριθμοι ταξινόμησης. Δένδρα και γραφήματα. Δένδρα αναζήτησης, ισοζυγισμένα δέντρα και ερυθρόμαυρα δέντρα. Δομή του συνόλου, δομές εύρεσης-ένωσης (Union-Find) και δομή λεξικού. Κατακερματισμός. Σωροί και ουρές προτεραιότητας.

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Βασικές έννοιες στην ανάλυση αλγορίθμων
  • Αφηρημένοι τύποι δεδομένων
  • Ανάλυση (ορθότητα και πολυπλοκότητα) βασικών και προχωρημένων δομών δεδομένων

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

  • Δομές Δεδομένων, Μποζάνης Παναγιώτης Δ., ” ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.”, 2η Έκδοση/2016, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 59357253
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ       , Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, ΙΤΕ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ,  1η/2016, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 59359780
  • Δομές Δεδομένων με C, Νικόλαος Μισυρλής, “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ”, 3η/2008, ΑΘΗΝΑ,  77112308
  • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C, ΜΕΡΗ 1-4: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ROBERT SEDGEWICK, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 3η/2006, ΑΘΗΝΑ, 13584

Τρόπος Εξέτασης

Μία σειρά ασκήσεων κάθε 3 εβδομάδες, ενδιάμεση γραπτή εξέταση (πρόοδος), τελικές γραπτές εξετάσεις.

Υλικό

 Σημειώσεις, Διαφάνειες

Μετάβαση στο περιεχόμενο