14 Σεπτεμβρίου, 2023

Day

Είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος των κτιρίων του ΠΘ ώστε να επιστρέψουν σε αυτά τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας με ασφάλεια. Για το λόγο αυτό δεν είναι ακόμη δυνατή η εγγραφή των φοιτητών που ανήκουν στις κατηγορίες  Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος...
Read More
Μετάβαση στο περιεχόμενο