9 Φεβρουαρίου, 2024

Day

Επισυνάπτεται νέο Πρόγραμμα εξετάσεων το οποίο ξεκινά από το Σάββατο 10/2.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Oι μεταβολές σε σχέση με το παλαιότερο πρόγραμμα σηματοδοτούνται με κίτρινο χρώμα. programma_exetastikis_Jan_2024_v8_siteΛήψη
Read More
Ακολουθεί η με αριθμ. πρωτ: 113/09-02-2024 προκήρυξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 (μέχρι ώρα 14:00 ακριβώς). ΑΔΑ_Πρόσκληση-Παν-Θεσσαλίας-MIS-6003498-ΤΠΕΒ_Λήψη
Read More
Μετάβαση στο περιεχόμενο