ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΦΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΥΣ)

Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων δραστηριοποιείται σε έρευνα και διδακτική στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, Υπολογιστική όραση, Ευφυή συστήματα, Διάχυτο υπολογισμό, Ρομποτική. Το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου βρίσκεται στην αιχμή της έρευνας και ανάπτυξης με πλήθος πιθανών εφαρμογών σε κάθε τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια Δημοσίων Φορέων και Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού θα αυξήσει διεθνώς την αναγνωρισιμότητα του Πανεπιστημίου, αλλά και των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην τοπική βιομηχανία, η οποία θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τη μεταφορά τεχνογνωσίας των μελών του Εργαστηρίου, ώστε να αυξήσει την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου έχει πολλαπλές εφαρμογές και μπορεί να συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών και της παραγωγικότητας Οργανισμών, Ινστιτούτων, Επιχειρήσεων (τόσο στο ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα) και άλλων κοινωνικών και επιστημονικών φορέων και κοινωφελών ιδρυμάτων.

Στο Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, με Διευθυντή Εργαστηρίου τον Επίκουρο Καθηγητή Αθανάσιο Κακαρούντα, τοποθετείται το προσωπικό που εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου. Συγκεκριμένα:

 • Mέλη Δ.Ε.Π.: Βασίλειος Πλαγιανάκος, Αθανάσιος Κακαρούντας, Σωτήριος Τασουλής , Χαράλαμπος Καρανίκας
 • Μέλη Ε.Δ.Ι.Π: Γιώργος Σπαθούλας
 • Μέλη Ε.Τ.Ε.Π: Ηλίας Τσώνος
 • Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές: Αριστείδης Βραχάτης, Γεώργιος Γιαννούκος, Σπυρίδων Γεωργακόπουλος
 • Υπ. Διδάκτορες: Ελένη Μπούμπα, Βασίλειος Χιοκτούρ, Ιωάννης Δήμος, Σταμάτης Δραγουμάνος, Αθανασία Καραμήτσου, Ευδοξία Κοκκίνου, Ιωάννης Κουτσουγούλος, Δημήτριος Λαζάρου, Γεώργιος Μάλλης, Ιωάννης Μιχελάκος, Δημήτριος Μυριδάκης, Απόστολος Πασιάς, Βασιλειος Πηγαδάς , Καλλιόπη Σταθοπούλου, Βασίλειος Τσούκας, Χρυσούλα Βελαώρα, Ιωάννα Ζάρδα, Παναγιώτης Αναγνώστου, Πέτρος Μπάρμπας

Η αποστολή του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου και η δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Η διεξαγωγή της έρευνας θα βασίζεται στην εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, καθώς και μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.
 • Κάλυψη διδακτικών και εργαστηριακών αναγκών του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα μαθήματα που σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμενο.
 • Προσέλκυση πόρων στο πλαίσιο, εκτέλεσης ερευνητικών έργων ή/και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
 • Προσέλκυση υψηλού επιπέδου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Ενεργή συμμετοχή σε διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 • Συνεργασία κάθε μορφής (επιστημονική, εκπαιδευτική, ερευνητική, λειτουργική, συμβατική ή άλλη) με ελληνικά και αλλοδαπά κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικοτεχνικούς και λοιπούς φορείς και επιχειρήσεις, εφ’ όσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
 • Οργάνωση/συνδιοργάνωση και συμμετοχή σε σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, μετάκληση διεθνώς αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων και επιστημόνων, για την προώθηση των στόχων και την καθιέρωση του εργαστηρίου.
 • Προαγωγή της διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με τον Ιδιωτικό τομέα.
 • Aνάπτυξη του τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική μέσω της αναβάθμισης του επιπέδου των παρεχόμενων σπουδών και της παραγόμενης έρευνας, της συνεπακόλουθης αναβάθμισης του επιπέδου των φοιτητών που επιλέγουν το τμήμα για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, της ποσοτικής και ποιοτικής αύξησης του επιστημονικού προσωπικού του, καθώς και η αναβάθμιση του πειραματικού εξοπλισμού του, της αυξημένης ευελιξίας και ανταγωνιστικότητα στην προσέλκυση πόρων από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και της συμμετοχής σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές συνεργασίες με Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://isl.dib.uth.gr/ 

Παρουσίαση Εργαστηρίου

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο